Importeren

Importeer bestand

Uitleg

Maak een excel (*.xlsx) bestand aan die voldoet aan volgende criteria:

  • De tekstregels voor het plaatje langs elkaar in een rij
  • Een kolom gebruiken voor het aantal plaatjes indien gewenst

In de volgende stap kunt u kiezen welke kolom waar terecht komt op het plaatje. Download hier een voorbeeld bestand: Tagdirect excel import voorbeeld.